Louis Vuitton taps Pharrell Williams for creative director of menswear

Louis Vuitton taps Pharrell Williams for creative director of menswear